Udhëtime të rregullta Preshevë - Tetovë
 
Informacione dhe rregulla per aplikim ne Agent System
Agent System në Mimoza93, neve ofrojmë këtë system të gjithë agjencioneve turistike.
Për të përdorur një llogari në Agent System-in e Mimoza93, juve së pari duhet të pajtoheni me disa nga rrregullat në vijim.
- Pas regjistrimit në sistemin tonë si një agjencion i ri, juve duhet deponuar te holla (para) në llogarin tuaj.
- Neve ofrojm përfitime nga rishitja e biletave duke filluar nga 15 % përfitim.
 
- Në rast se gjat përdorimit të llogaris, gjendja aktuale e llogaris tuaj është më e vogël nga çmimi i udhëtimit apo 0, atëherë nuk mund të kryeni regjistrimin e një udhëtari. 
- Në këto raste ju mund të rimbushni llogarin tuaj online duke paguar me credit card apo paypal, duke zgjedhur njërën nga pakot apo shumat aktuale për rimbushje.
Rimbushja do të jetë valide atëherë kur ndonjëri nga ndihmësit e stafit tonë ka konturulluar pagesën tuaj dhe ka konfirmuar si pagesë të sukseshme, valide.
 
- Për çdo vones të aktivizimit të rumbushjes ju duhet të na shkruani në e-mail adresën Kjo Adresë e Postës Elektronike është e mbrojtur nga reklamat e pa dëshirueshme.Ju duhet JavaScript e lejuar për ta shikuar atë ose të kontaktoni me stafin për përkrahje online, në përmbajtjen e e-mailit që do të dërgoni është e domosdosshme të jet e-mail i dërguar nga personi i cili tek ne është i regjistruar si agent (të dërgohen disa të dhëna nga këto: Emri agjencionit, emir dhe mbiemri agentit, e-mail adresa që është i regjitruar në sistemin ton, qyteti dhe nr telefonit).